T.: (+99412) 437-90-37/57

  • Az
  • En
  • Ru


B100-5

Akvafor küpələri üçün növbəli modul

Növbəli filtrasiya edən AKVAFOR B100-5 modulu

AKVALEN markası unikal materiallarını ən yaxşı markalarla və aktiv karbonla kombinasiyada istifadə edərək, B100-5 növbəli modulu etibarlı və yalnız orqanik birləşmələri, ağır metalları, zərərli qatışıq maddələri və digər artıq və sərt maddələri aradan qaldırır.

Bakteriya artımının qarşısını almaq üçün sorbentin matrisində gümüşü özündə cəmləşdirən AKVALEN "fiber"lardan istifadə olunur. Nəticədə əlinizin altında tərkibində qalıq aktiv xloru və orqanik qatışıq maddələri özündə cəmləşdirməyən xoş təamlı və qoxsuz təmiz su mövcuddur. Resurs: 300 l. Bu həqiqətən də Akvalen "fiber"larını özündə cəmləşdirən və suyu keyfiyyətlə təmizləyən universal filtr modullarıdır.

Resurs İnkişafı:


10 litrin başlanğıcı

150 litrin ortası

300 litrin sonu

Aktiv xlor:

100%

100%

100%

Neft məhsulları (benzin):

95%

95%

92%

Fenol:

99%

97%

92%

Pestisidlər:

99%

99%

97%

Ağır materiallar:

99%

99%

99%

AKVAFOR suyunun filtrləri Rusiya və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq sınaqdan keçirilir və suyun təmizlənməsinin yüksək keyfiyyətinin 120%-i resursda saxlanılır.

Xlor və pasdan etibarlı müdafiə

İstifadə olunan sorbentin multi kapilyar xüsusiyyətləri sayəsində su filtr qatının sıx strukturundan keçərək hətta ən kiçik maddələri belə təmizləyir. Bu isə, AKVAFOR suyu üçün filtrdən istifadə etdiyiniz halda suda olan xlor, pas və digər zərərli qatışıq maddələrin çaydanınıza düşməməsi deməkdir.

Bakteriostatik Filtr

Suyu filtrdən süzərkən xlor absorbsiya olunur , mühit və təmizlənmiş suda bilavasitə bakteriyaların inkişaf təhlükəsi yaranır. Bunun qarşısının alınması üçün AKVALEN "fiber"larına aktiv kation formada gümüş əlavə olunaraq bakteriya artımının müdafiəsi təmin edilir. Patentlənmiş texnologiya sayəsində, gümüş filtrin sərhədlərini tərk etmir.

SƏRTLİK YAŞAMAĞA mane olursa

Yüksək sərt suyun təmizlənməsi üçün görünüş olaraq B100-5 modelinə oxşar növbəli B100-6 modulu hazırlanmışdır. B100-6 modulu kalsium və maqneziumun artıq kationlarını absorbsiya edərək, qablarda toplanan ərpi aradan qaldırır və çaydanın qızdırıcı elementinin sınmasına imkan vermir. Sərt duzlarının aradan qaldırılması ion mübadiləsi yolu ilə aparılır və ion mübadiləsi qatranının qranulalarında həyata keçirilir. Kalsium və maqneziumun kationları qalır, natriumun və hidrogenin təhlükəsiz kationları isə suda hərəkətə başlayır.

Növbəli modulda ion mübadiləsi qatranının tərkibi içməli suyun pH-ini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməməsi üçün seçilmişdir. Tərkibində artıq sərtliyi olmayan su sizin çayınızı və qəhvənizi daha dadlı edərək, sənaye cihazlarınızı etibarlı ərpdən qoruyacaq . Beləliklə, sağlamlığınız üçün vacib olan kalsium və maqneziumun ionları təmizlənmiş suda qalacaq.