T.: (+99412) 437-90-37/57

  • Az
  • En
  • Ru


Kvars qumu

Kvars qumu – üzgücüçülük hovuzlarının, yağış sularının, içməli suyun təmizlənməsi üçün müxtəlif fraksiyalarda istifadə olunan təbii filtrasiya materialıdır. Daha da xırda fraksiyalarda kvars qumu(< 2 millimetr) filtrasiya qatı kimi filtrlərdə, böyük fraksiyada isə (> 2 millimetr) (kvars yarması) - alt və ya qoruyucu qat kimi tətbiq olunur. Kvars qumunu/yarmasını seçilmiş yuyulma, qurutma və ələnmə vasitəsilə EN 12904-ə uyğun olaraq təmizlənir. Kvars qumu/ yarması yumru dən formasına və hamar səthə malikdir. Filtrasiya yükləməsi əsasən çoxqatlı sürətli filtrlər üçün tətbiq edilir.

Tətbiq

• içməli-qənaətli suyun hazırlanması üçün

• sənaye sularının təmizləməsi üçün

• yağış sularının təmizləməsi üçün

• üzgüçülük hovuzlarının suyunun təmizlənməsi üçün

Kombi quraşdırılması Combi D quraşdırılması ED-nin qarşılıqlı təzyiqinin quraşdırılması

ND stend tipinin quraşdırılması KR stend tipinin quraşdırılması AS aşağı təzyiqinin quraşdırılması

Suyun təmizlənməsi üçün əks osmos quraşdırılmaları Əks osmosun quraşdırılmaları

dəniz suyunun təmizləməsi üçün