T.: (+99412) 437-90-37/57

  • Az
  • En
  • Ru


Aktivləşdirilmiş kömür

Aktivləşdirilmiş kömür - xlorun, qoxuların və rəngin təmizlənməsi üçün sorbsiyalı təmizləyici reaktivdir. Spesifik qatışıqlardan suyun təmizlənməsi üçün sorbsiyalı filtrlərə tətbiq edilir. Aktivləşdirilmiş kömürlə suyun sorbsiyalı təmizlənmə prosesi suyun orqanoleptik göstəricilərinin yaxşılaşması, yəni xoşagəlməz tam, qoxu, bulanıqlığ və rəngin təmizlənməsi üçün xidmət göstərir.

Yüksək sorbsiyalı qabiliyyətinin sayəsində aktivləşdirilmiş kömür effektiv sudan həll olunmuş qalıq xloru, orqanik birləşmələri və qazları absorbsiya edir. Aktivləşdirilmiş kömürün məsaməli strukturu və böyük səthinin sahəsi, su təminatı sistemləri üçün kimyəvi su emalında istifadə effektivliyi təmin edir.

Hər maddəsi ilə müxtəlif olan və təmiz suyun istehsal edən aktivləşdirilmiş kömürün xidmət müddəti onun sorbsiyalı həcmi ilə təyin edilir. Bütün xırda dənəli materiallar kimi, aktivləşdirilmiş kömür zamanla yapıxır. Bu effektin qarşısının alınması vaxtaşırı suyun intensiv əks cərəyaninin yuyulmasının vasitəsilə aktivləşdirilmiş kömürdən filtrasiya mühitini yumşaltmaq lazımdır üzgüçülük hovuzlarının suyunun təmizlənməsi üçün

Kombi quraşdırılması Combi D quraşdırılması ED-nin qarşılıqlı təzyiqinin quraşdırılması

ND stend tipinin quraşdırılması KR stend tipinin quraşdırılması AS aşağı təzyiqinin quraşdırılması

Suyun təmizlənməsi üçün əks osmos quraşdırılmaları Əks osmosun quraşdırılmaları

dəniz suyunun təmizləməsi üçün