T.: (+99412) 437-90-37/57

  • Az
  • En
  • Ru


Qətran


suyun istilik energetikasında və digər sahələrdə yüngülləşdirilməsi və ddemineralizayası üçün;;

hidrometallurgiyada rəngli və nadir metalların vurğulanması və bölünməsi üçün;

geri qayıdan və tullantı sularının təmizləməsi zamanı;

qalvanotexnika və metal emalının tullantılarının regenerasiyası üçün;

müxtəlif sənayələrdə kimyəvi maddələrin təmizləməsi və bölünməsi üçün;

orqanik sintez üçün katalizator.

İon mübadiləsi qatranlarından qazanxanalarda istifadə olunur, istilik-elektrik stansiyalarında, atom stansiyalarında, qida istehsalında (şəkər, spirt, pivə, qablaşdırılmış su və digər az spirtli içkilərin istehsalı zamanı), əczaçılıq sənayesində və digər sahələrdə istifadə olunur.