T.: (+99412) 437-90-37/57

  • Az
  • En
  • Ru


Dəmirazaldan

Dəmirazaldan (Birm) – bu çiy sudan dəmir və manqan birləşilmələrinin təmizlənməsi üçün effektiv və qənaətli metoddur. Birm həm təzyiqli, həm də təzyiqsiz sistemlərdə istifadə oluna bilər. Birm dəmir birləşilmələriylə həll olunmuş oksigenin qarşılıqlı təsir reaksiyalarında katalizator kimi fəaliyyət göstərə bilər. Qrunt sularında həll olunmuş dəmir adətən dəmirin bikarbonantı (II) şəklində olur, karbon dioksid artığının nəticəsində həll oluna bilən. Birm, katalizator kimi, Fe (III)-də Fe (II) oksidləşməsinin reaksiyasını sürətləndirərək asanlıqla təmizlənə bilən dəmir hidroksidi (III) yaradır. Birm-in fiziki xarakteristikaları əks yuyulma prosesi zamanı çöküntüləri asanlıqla təmizləməyə imkan yaradır. Birm dəmirin təmizlənmə prosesində , sərf olunmur və buna görə də, başqa metodlardan fərqlənərək böyük iqtisadi üstünlüyə malikdir.

Digər üstünlükləri: uzun müddətli xidmət kiçik sayda illik itkilərlə, temperaturun geniş diapazonu və effektiv təmizləmə prosesi. Birm regenerasiya zamanı kimyəvi məhsullarından istifadə tələb etmir, yalnız vaxtaşırı əks yuyulma lazımdır.

Filtrasiya materialı olan Birm-dən istifadə edərək sudan dəmirin, yağların, hidrogen sulfidin təmizlənməsi əhəmiyyətlidir, orqanik maddələrin 4 – 5 mq/l ötməməsi, həll olunmuş oksigenin fraksiyası dəmirin fraksiyasından 15 % daha çox olması, pH - 6.8 və ya daha çox olması; əgər pH səviyyəsi 6.8-dən az olsa, pH səviyyəsinin korreksiyasını etmək lazımdır. Həll olunmuş oksigenin aşağı səviyyəsi əlavə aerasiyayla qaldırılmış ola bilər. Xlorlama Birm fəallığını aşağı salır, buna görə də doza minimal olmalıdır. Birm standart və xırda olur. Standart sənaye və bələdiyyələr üçün və əksəriyyəti evdə quraşdırılma üçün tövsiyə olunur. Xırda birm yuyulma imkanı məhdudlaşdırılmış evlərdə quraşdırılma üçün tövsiyə olunur.

Birm eyni etibarlılıqla manqanın təmizlənməsi kimi dəmirin də təmizlənmə prosesində istifadə oluna bilər. Lakin ən yaxşı nəticələrin əldə olunması üçün pH səviyyəsi 8.0 – 9.0 olmalıdır . Əgər suda dəmir mövcuddursa, o zaman pH səviyyəsi 8.5-dən aşağı olmalıdır. Yüksək səviyyəli pH çətin yuyulan kolloid dəmirin yaranmasına səbəb ola bilər. Digər şərtlər belə ən manqanın təmizlənməsi üçün keçərli olan digər şərtlər dəmirin təmizlənməsi üçün də keçərlidir.

Üstünlükləri:

• Regenerasiya tələb olunmur, əlavə kimyəvi preparatların tətbiqində ehtiyac yoxdur.

• Dəmirin yüksək effektli təmizlənməsi.

• Davamlı materialın uzun müddətli xidmət temperaturların geniş diapazonu.

• Çəkisi yalnız 46 – 50 lbs./ cubic foot.