Çirkab suların yuyulması

Brand: Graf

50 ildən artıqdır ki, Otto Graf GmbH yüksək keyfiyyətli plastik məmulatlar istehsal edir. 1974-cü ildə şirkət ilk yağış suyu toplama və saxlama sistemini qurmuşdur. Əsas ofis və əsas istehsal obyektləri Almaniyanın Teningen şəhərində yerləşirlər.

Yağış sularının və kanalizasiya sistemlərinin təmizlənməsinin əsasını ətraf mühütü qorumaq təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, istehsal zamanı təkrar emal olunan plastik xammallardan istifadə edilir, konteynerlərin və yığma blokların / tunellərin daşınması nəqliyyatdan istifadəyə qənaət etməyə imkan verir ki, bu da karbon qazının havaya buraxılmasını azaldır.

 

Graf su qurutma bloku

Bu blokun əsas məqsədi suyun sənaye sahələrindən, stadionlardan, ticarət mərkəzlərindən çəkilməsini təmin etməkdir. Graf blokları suyun qurudulması üçün əlavə bir sahənin ayrılmasının çətin olduğu yerlərdə quraşdırılması ideal bir seçimdir. 1 m2-də 10 tona qədər ağırlığa tab gətirə biləcək gücə malik olaraq, bu blokları parklarda, nəqliyyatın gediş-gəliş yerlərində yerləşdirmək olar. Blokların yüksək struktur qüvvəsi onları 10 qat dərinliyə salmağa imkan verir. Beləliklə, su qurutma sahəsini artırmadan su toplama həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq mümkündür.

Üstünlükləri

 • 15 kq ağırlığında olan blok 800 kq qravi və yaxud 36 m uzunluğunda olan su qurutma borusunu əvəz edir;
 • çınqıl və digər materiallardan hazırlanmış borular və yastıqlar tələb etmir;
 • Graf 300 ilkin istifadədə 300 litr su qəbul edir, bu da standart sistemlərdən 3 dəfə çoxdur;
 • tələblərdən və iqlim şəraitindən asılı olaraq bir neçə (10-a qədər) qat dərinliyə yerləşdirmək mümkündür;

 

Texniki xüsusiyyətləri

 • həcmi: 300 l
 • ölçüləri (UxExH), mm: 1200x600x420
 • birləşməsi: DN100/125/150
 • material: 100% polipropilen
 • blokları bir-birinə bağlamaq üçün xüsusi birləşdiricilər tələb olunur 

 

 

Graf su qurutma tuneli

Graf tuneli xüsusi yeraltı su qurutma sahəsinin salınması üçün nəzərdə tutulmuşdur və təmizlənmiş çirkab sularının və fırtına sularının təmizlənməsi üçün xidmət göstərir. Tunelin unikal və davamlı olması, 300 litrə qədər suyu dərhal çəkmə qabiliyyəti və aşağı çəkiyə (11 kq) malik olması təmizlənmiş kanalizasiya sularının problemlərinin həlli üçün vacibdir. Tunellər asanlıqla bir-birinə bağlanırlar, bir və ya bir neçə sıraya yığmaq olur. DN 100/150/200/300 borularını birləşdirən xüsusi səs boğucuları sıranın başında və sonunda quraşdırılır.

Üstünlükləri

 • tunellərdə hava mübadiləsi və ventilyasiya aerobik bakteriyaların həyatı üçün daha yaxşı şəraitin yaranmasına kömək edir ki, bu da işlərin effektivliyini artırır
 • yaxşı havalandırma çirkab sularının təmizlənməsi zamanı su qurutma sisteminin uzunluğunu əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər
 • sade montaj ilə tunellər bir-birlərinə asanlıqla bağlanırlar, tunellər səs boğucular ilə qapanırlar
 • nəqliyyat vasitələrinin ağırlığını qaldıra bilirlər (3,5 t / m2)

 

 

Texniki xüsusiyyətləri

 • həcmi: 300 l
 • ölçüləri (UxExH), mm: 1200x800x510
 •  birləşmə: DN 100/125/150
 • çəki: 11 kq
 • material: 100% polipropilen

 

 

Graf su quruducu filtrlər

Su quruducu filtrlər üzən çirkabların, bərk çöküntülərin, qumun su qurutma sisteminə daxil olmasının, həmçinin yağış suyunun yığılmasının qarşısını alır.

 

Universal filtr 3

 • TUV standartlarına uyğun test edilmişdir
 • teleskopik şaxta 570 mm - 1050 mm tənzimlənən dərinliyi təmin edir
 • iki növ icra: piyada sahələri üçün plastik qapaq, hərəkət olunan hissə üçün - çuğun qapaq
 • uşaqlardan qorumaq üçün kilid
 • giriş (suqəbuledici) və çıxış (çıxış) kanalı arasında çıxışın minimum hündürlüyü 270 mm-dir
 • gölməçə təmizləmə sistemlərinə uyğun
 • 350 m2 sahədən su axınını DN 100-nin birləşmələri ilə, 750 m2-lik sahədən DN-150 birləşmələri ilə qəbul edir
 • səbətin süzmə ölçüsü 0.35 mm-dir. Səbətin üz səthinin hamar olması filtrin təmizlənməsini asanlaşdırır

 

Universal sənaye filtri 3

 • 1200 m2-ə qədər sahəsi olan dam örtükləri üçün istifadə olunur
 • 750 m2 sahədən DN 150 və 1200 m2 sahədən DN 200 boru kəmərləri ilə su alır
 • D = 600 mm teleskopik örtük sayəsində 800 mm-dən 1200 mm-ə qədər quraşdırılma dərinliyi
 • filtr səbətinin ölçüsü 0.35 mm
 • bir yol kənarına quraşdırıldıqda, dəmir qapaq ilə doldurulur

 

POT filtri 3

 • su qurutma şaxtasının qarşısında, yer səthi ilə eyni bərabərlikdə quraşdırılır
 • D = 570 mm
 • birləşdirici borular DN 100