"SƏBA" toyuq əti istehsalı

Məqsəd: Toyuq ətinin istehsalı üçün artezian suyunun təmizlənməsi

Quraşdırılmış avadanlıq:

  • avtomatik mexaniki təmizləmə sistemi (kvars qumu)
  • suyun dubleks yumşalması
  • aktivləşdirilmiş kömür ilə suyun müalicəsi
  • ultrabənövşəyi şüalarla suyun sterilizasiyası
  • "PWG"-dən su təmizləmə avadanlığı
  • məhsuldarlıq: 35 m3 / h.
  • quraşdırma yeri: Şabran