Baku Medical Plaza (plastik cərrahiyyə mərkəzi)

Məqsəd: Sterilizasiya aparatı üçün qidalanma suyunun əks osmos sistemi ilə təmizlənməsi.

Quraşdırılmış avadanlıq:

  • avtomatik mexaniki təmizləmə sistemi (kvars qumu)
  • əks osmos sistemi V = 500 l / s
  • aktivləşdirilmiş karbon ilə suyun müalicəsi
  • ultrabənövşəyi su sterilizasiyası
  • "PWG" dən quraşdırılmış su təmizləyici avadanlıq
  • məhsuldarlıq: 500 l / s
  • quraşdırma yeri: Bakı, R.Behbudov pr.