Su istehsalı zavodu

Məqsəd: Fabrik suyunun əks osmos sistemi ilə molekulyar təmizlənməsi 

Quraşdırılan avadanlıqlar:

  • CLACK WS1 BTZ05, Q-18.65 Multi media filteri (Belçika)
  • CLACK WS1 BTZ05, Q-18.65 Aktiv karbon filteri (Belçika)
  • R.O SS_6 40/40 Əks Osmos sistemi Suyun molekulyar təmizlənməsi (Belçika)
  • Water sterilization UV 100
  • Water mineralization DOVOMIT Q-10.54