Villa, Buzovna

Məqsəd: Suyun əks osmos sistemi vasitəsilə təmizlənməsi

Quraşdırılmış avadanlıq

  • FLECK 3150 Filter Valve
  • PWG Tank
  • R.O SS 4 80/40
  • Avtomatik mexaniki və kömür təmizləmə sistemi
  • Əks osmos sistemi
  • PWG-dən qurulan su təmizləyici avadanlıq
  • Məhsuldarlıq: 6 m3 / s