×

Biz kimik?

Müasir dünyada içməli su problemi daha da aktuallaşır. Məişətdə istifadə etdiyimiz suyun keyfiyyətli təmizlənməsi isə zəruridir. Su təmizləmə sahəsində artıq 15 ilə yaxın təcrübəsi olan bir müddətdə sizə xidmət göstərən “AZFİLTER” şirkəti olaraq içməli sularının, quyu və artezian sularının, çirkab sularının təmizlənməsini təklif edir. Bundan başqa “AZFİLTER” şirkəti sizə:

✲ Qida və qeyri-qida sahələri

✲ Tibbi sahələr

✲ Horeca

✲ Sənayə sahələri üçün nəzərdə tutulmuş su təmizləmə avadanlıqlarının zəmanətli satışı, quraşdırılması, sazlanması və istismar müddəti ərzində texniki dəstəyin göstərilməsini təqdim edir.


"AZFILTER" şirkəti su təmizləmə sistemlərinin istehsalçılarının Azərbaycanda birbaşa rəsmi nümayəndəsidir. Avropa və ABŞ istehsalçıları olan "AQUAPHOR" (Estoniya), "BRITA" (Almaniya), "KINETICO" (ABŞ), "PWG" (Belçika), "CINTROPUR" (Belçika), "ECOWATER" (ABŞ) , "PENTAİR (ERIE)" (Belçika), "AQUAFILTER" (Polşa), "ALAMO WATER POLAND" (Polşa) kimi şirkətlərinin istehsal etdiyi məhsullarını və avadanlıqlarını sizə təqdim edir.

Bizim peşəkar texniki heyətimiz həm fərdi müştəriləri (mənzil, həyət və bağ evləri), həm də kommersiya müəssisələrinin (yaşayış kompleksləri, istehsal sahələri, qida və qeyri-qida, sənaye) keyfiyyətli şəkildə su təmizləmə avadanlıqlarının quraşdırılmasına və layihənləndirilməsinə zəmanət verir.


“AZFİLTER” şirkəti qeyd olunan xidmətləri təqdim edir:

• Təmizlənəcək suların kimyəvi və bakterioloji laborator müayinəsi;

• Peşəkar mühəndislərimiz tərəfindən texniki baxışın keçirilməsi;

• Su təmizləmə avadanlıqlarının layihələndirilməsi və uyğun kommersiya təklifinin hazırlanması;

• Quraşdırılmış su təmizləmə avadanlıqlarının zəmanət müddəti ərzində mütəmadi texniki nəzarəti;

• Zəmanət sonrası planlaşdırılmış texniki xidmət;

• Layihə başa çatdıqdan sonra təmizlənmiş suların müayinə olunub müştəriyə təqdim edilməsi;

• İnformasiya dəstəyi.