×

Məqsəd:  Müəsssisənin ümumi su təchizatının filtrasiyası.

Əks Osmos Sistemi: Türkiyə istehsalı

Ultrabənövşəyi lampa

Məhsuldarlıq: V=2 ton/saat