×

Məqsəd:Şüşə istehsalatında tələb olunan suyun ƏKS OSMOS avadanlığı vasitəsi ilə təmizlənməsi

Quraşdırılan avadanlıqlar:

 • Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi :CLACK WS1 BTZ-05 FILTER VALVE,PWG Tank Q-1865 (Belçika)
 • Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi :CLACK WS1 BTZ-05 FILTER VALVE,PWG Tank Q-1865 (Belçika)
 • Reverse Osmosis System RO SS1 80x40, Oltremare Membrane Technology (İtaliya)
   
  Məhsuldarlıq: V=1 m3/saat
 • Siifarişçi
  Azərfloat
 • Zaman
  13.06.2022