×

Məqsəd: Sterilizasiya və biokimyəvi avadanlıqlar üçün  suyun Əks Osmos sistemi ilə təmizlənməsi.


Quraşdırılmış avadanlıq:

Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi : Fleck 5600 FİLTER VALVE,PWG Q-1054 (Belçika)
Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi : Fleck 5600 FILTER VALVE ,PWG Q-1054 (Belçika)
Reverse Osmosis System RO SS_2 40x40 Oltremare Technology Membrane (İtaliya)
Suyun ultrabənövşəyi lampalarla sterilizasiyası : Eurotech UV - ES 40 1''in/out (Türkiyə)
Təmizlənmiş su saxlancı- Plastik Tank (Almaniya)

Məhsuldarlıq: V=500 lt/saat