×

Məqsəd: Sterilizasiya və biokimyəvi avadanlıqlar üçün  suyun Əks Osmos sistemi ilə təmizlənməsi.


Quraşdırılmış avadanlıq:

 • Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi : Fleck 5600 FİLTER VALVE,PWG Q-1054 (Belçika)
  Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi : Fleck 5600 FILTER VALVE ,PWG Q-1054 (Belçika)
  Reverse Osmosis System RO SS_2 40x40 Oltremare Technology Membrane (İtaliya)
  Suyun ultrabənövşəyi lampalarla sterilizasiyası : Eurotech UV - ES 40 1''in/out (Türkiyə)
  Təmizlənmiş su saxlancı- Plastik Tank (Almaniya)

  Məhsuldarlıq : V=500 lt/saat

 • Siifarişçi
  Baku Medical Plaza
 • Zaman
  1 ay