×

Məqsəd: Buhar avadanlıqlarına tələb olunan suyun təmizlənməsi üçün quraşdırdığımız layihə.

Quraşdırılan avadanlıqlar:

Magistral mexaniki təmizləmə: AQUAFİLTER FH20B1-B-WB (Polşa)

Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ-05, PWG Q-10.54 (Belçika) 

Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ-05, PWG Q-10.54 (Belçika) 

Əks Osmos Sistemi: AQUAPHOR APRO 500 (Estoniya)

Məhsuldarlıq: V=10 mᶾ/gün