×

Məqsəd: Otel suyunun xlorla dezinfeksiyası, mexaniki kömürlü təmizlənməsi, yumşaldılması və antibakterial sterilizasiyası

Quraşdırılan avadanlıq:

SEKO dozaj pompasl KCL 633 (İtaliya)

CINTROPUR NW500 Mexaniki filter (Belçika)

Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ05, Q-18.65 (Belçika)

Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ05, Q-18.65 (Belçika)

Suyun ionəvəzedici qətran vasitəsi ilə yumşaldılması: CLACK WS1 DME05, Q-18.65 (Belçika) 

Suyun sterilizasiyası: EUROTECH UV-ES 120 (Belçika) 


Məhsuldarlıq: V=6 m3/saat