×

Məqsəd: Sterilizasiya və biokimyəvi avadanlıqlar üçün  suyun Əks Osmos sistemi ilə təmizlənməsi.

Quraşdırılmış avadanlıq:

Suyun avtomaatik mexaniki təmizlənməsi : PWG Q-1035 (Belçika)
Reverse Osmosis System RO 500

Məhsuldarlıq: