×

Məqsəd: Mənzildə mərkəzdəki isti və soyuq suyun filtrasiya ilə təmin olunması.

Quraşdırılan Avadanlıq:

 • Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ05, Filter Valve Q-10.35 (Belçika)
 • Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ05, Filter Valve Q-10.35 (Belçika)
 • Soyuq suyun ionəvəzedici qətran ilə yumşaldılması: ECOWATER ESM 15 (ABŞ)
 • İsti suyun ionəvəzedici qətran ilə yumşaldılması: H2OPTIMO ERIE (Belçika)
 • Suyun narın mexaniki təmizlənməsi: AQUAFILTER FH B1-WB 5μ (Polşa) 

      Məhsuldarlıq: V= 2 m3/saat
 • Siifarişçi
  Mirvari residence -Mənzil
 • Zaman
  1 ay