Supported by Lotus Group

lotuswin https://162.254.32.49/ https://192.64.115.194/

PRENATAL DİAQNOSTİK KlİNİKA - Layihələrimiz - Azfilter
×

Məqsəd:   Sterilizasiya və biokimyəvi avadanlıqlar üçün  suyun Əks Osmos sistemi ilə təmizlənməsi.

Quraşdırılan avadanlıqlar:

Magistra mexaniki təmizləmə: Aquafilter Twin (Polşa)

Su yumşaldıcısı

Əks Osmos Sistemi: RO 500

Ultrabənövşəyi lampa

Məhsuldarlıq: V=50 lt/saat