×

Məqsəd: Toyuq ətinin istehsalı üçün artezian suyunun təmizlənməsi

Quraşdırılmış avadanlıq:

Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: FLECK 3900 Filter Valve, PWG Q-4872 (Belçika)

Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: FLECK 3900 Filter Valve, PWG Q-4872 (Belçika)

Suyun ionəvəzedici qətran vasitəsi ilə yumşalması: FLECK 3150 Duplex Valve, Q-6386 (Belçika)  

Məhsuldarlıq: V=35 mᶾ/saat