×

Məqsəd: Fabrik suyunun Əks Osmos sistemi ilə molekulyar təmizlənməsi 


Quraşdırılan avadanlıqlar:

 • Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ05, PWG Q-18.65  (Belçika)
 • Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ05, PWG Q-18.65 (Belçika)
 • Reverse Osmosis System RO SS_6 40x40, Oltremare Membrane Technology (İtaliya)
 • Suyun sterilizasiyası Eurotech UV-ES 505
 • Suyun minerallaşdırılması: Dolomit (Almaniya), PWG Q-10.54 
 • Siifarişçi
  Su istehsalı zavodu
 • Zaman
  1 ay