×

MəqsədVillanın ümumi su filtrasiya sisteminin təmizlənməsi.

Quraşdırılan avadanlıqlar:

Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ-05, PWG Q-10.35 (Belçika) 

Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ-05, PWG Q-10.35 (Belçika) 

Su yumşaldıcısı: AQUAPHOR S800 (Estoniya)

Çıxış suyunun mexaniki təmizlənməsi: ATLAS 3P MONO HOUSİNG (İtaliya)


Məhsuldarlıq: V=1 mᶾ/saat