×

Məqsəd:  Villanın ümumi su təchizatının filtrasiyası.

Quraşdırılan avadanlıqlar:

Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ-05, PWG Q-10.54 (Belçika) 

Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: CLACK WS1 BTZ-05, PWG Q-10.54 (Belçika) 

Əks Osmos Sistemi: AQUAPHOR APRO 500 (Estoniya)

Məhsuldarlıq: V=10 mᶾ/gün