×

Məqsəd: Artezian və ya quyudan çıxan yüksək duzluluqlu suyun suvarma üçün təmizlənməsi

Quraşdırılmış avadanlıq:

Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: FLECK 3150 Filter Valve, PWG Q-36.72 (Belçika)

Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: FLECK 3150 Filter Valve, PWG Q-36.72 (Belçika)

Reverse Osmosis System RO SS 4/80x40, Avtomatik kontrol paneli,

Oltremare Membrane Technology (İtaliya)

Nasos Grundfos (Danimarka)

   

Məhsuldarlıq: V= 1 m3/saat