×

Məqsəd: Artezian və ya quyudan çıxan yüksək duzluluqlu suyun suvarma üçün təmizlənməsi

Quraşdırılmış avadanlıq

 • Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: FLECK 3150 Filter Valve, PWG Q-36.72 (Belçika)
 • Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: FLECK 3150 Filter Valve, PWG Q-36.72 (Belçika)
 • Reverse Osmosis System RO SS 4/80x40, Avtomatik kontrol paneli,
       Oltremare Membrane Technology (İtaliya)
 • Nasos Grundfos (Danimarka)

    Məhsuldarlıq : V= 1 m3/saat

 • Siifarişçi
  Villa, Buzovna
 • Zaman
  1 ay