×

Məqsəd: Suyun təmizlənməsi. Qazanxana və istilik sisteminin, sanitariya avadanlıqlarının və məişət texnikasının sərtliyə qarşı qorunması.

Quraşdırılmış avadanlıq:
Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: CLACK WS1.5 CK, Filter Valve Stainless Steel SS-2160 (ABŞ)

Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: CLACK WS1.5 CK, Filter Valve 
Stainless Steel SS-2160 (ABŞ)
Suyun ionəvəzedici qətran vasitəsi ilə yumşaldılması: CLACK WS1.5 CK,  Volumetrik Valve Stainless Steel SS-2160 (ABŞ)

Suyun sterilizasiyası: EUROTECH UV -ES120  (Türkiyə)
CİNTROPUR NW 500  M -DN 50,PN-16
M
əhsuldarlıq: 12 m3 / saat