×

Məqsəd: Suyun təmizlənməsi, aktiv xlor və qoxunun aradan qaldırılması, antibakterial sterilizasiya

Quraşdırılan avadanlıqlar:

 • Suyun avtomatik mexaniki təmizlənməsi: FLECK 2750 Filer Valve Q1665 (Belçika)
 • Suyun avtomatik kömürlü təmizlənməsi: FLECK 2750 Filter Valve Q1665 (Belçika)
 • Suyun ionəvəzedici qətran vasitəsi ilə yumşaldılması: FLECK 2750/1600 Filter Valve Q1665 (Belçika)
 • Suyun sterilizasiyası: EUROTECH UV-ES 120 
 • Suyun narın mexaniki təmizlənməsi: AQUAFILTER FH B1-WB 5μ  (Polşa)
       
      Məhsuldarlıq : V= 2.5 m3/saat
 • Siifarişçi
  Yaşayış kompleksi
 • Zaman
  1 ay