×

Bu blokun əsas məqsədi suyun sənaye sahələrində, stadionlarda, ticarət mərkəzlərində çəkilməsini tullantı sularının təmizlənməsn təmn etməkdir. Graf blokları suyun qurudulması üçün əlavə bir sahənin ayrılmasının çətin olduğu yerlərdə quraşdırılması ideal bir seçimdir. 1 m2 -də 10 tona qədər ağırlığa tab gətirə biləcək gücə malik olaraq, bu blokları parklarda, nəqliyyatın gediş-gəliş yerlərində yerləşdirmək olar. Blokların yüksək struktur qüvvəsi onları 10 qat dərinliyə salmağa imkan verir. Beləliklə, su qurutma sahəsini artırmadan su toplama həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq mümkündür.