×

Ev və bağ üçün qurulan yumşaldıcılar

1.Satasionar tipli avadanlıqlar
2. Villa və bağ evləri üçün qurulan avadanlıqlar


\


İstehsalat üçün qurulan yumşaldıcılar


1. Zavod ,fabrik və ya sexlərdə qurulan avadanlıqlar